Duże doświadczenie na każdym etapie realizacji projektów - zapewniamy kompleksową obsługę do pomysłu do przemysłu

KOMPETENCJE - Udziałowcami i współpracownikami firmy są eksperci posiadający 25 lat praktyki zawodowej w konsultingu i biznesie, w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach. Nasi eksperci ukończyli renomowane uczelnie krajowe - Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Warszawski, a także międzynarodowe studia MBA - London Business School, HEC School of Management, Norwegian School of Economics, ESSEC IMIA.

DOKUMENTACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH - Udokumentowane doświadczenie poparte wysoką skutecznością w zakresie przygotowania kompletnych dokumentacji projektowych, które otrzymały dotacje z funduszy unijnych, przede wszystkim na nowe inwestycje. Bardzo dobra znajomość programów związanych z finansowaniem odnawialnych źródeł energii, innowacyjnych projektów informatycznych oraz badawczo-rozwojowych.

OCENA PROJEKTÓW UNIJNYCH - Uczestnictwo w komisjach konkursowych i ocena merytoryczna innowacyjnych projektów inwestycyjnych w perspektywie 2007-13.

ROZLICZANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH - Skuteczne rozliczenie projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, sporządzanie wniosków o płatność (generator), audyt, przygotowanie beneficjentów do monitoringu.

START UP - Wprowadzenie na rynek polski niszowych przedsięwzięć gospodarczych, komercjalizacja innowacyjnych usług, realizacja projektu e-usługi.

INNOWACJE - Znajomość zagadnień związanych z innowacyjnością oraz transferem technologii - udział w międzynarodowym projekcie IMP3rove w ramach inicjatywy Europe INNOVA (Europejskie konsorcjum kierujące projektem prowadzone przez A. T. Kearney ), uczestnictwo w projektach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego - prowadzenie warsztatów i konsultacji w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej, w tym wsparcia inicjatyw typu spin – off.