PERSPEKTYWA FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2014-2020

W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej dostępne będą w 6 krajowych oraz 16 regionalnych programach operacyjnych. Wsparcie dla przedsiębiorców pochodzić będzie z trzech głównych źródeł: Programu Inteligentny Rozwój, Programu Polska Wschodnia oraz Regionalnych Programów Operacyjnych dla każdego z szesnastu województw. W latach 2014-2020 zwiększy się także rola instrumentów zwrotnych, takich jak pożyczki i poręczenia dla firm. Szczególnie będzie to widoczne w prostszych projektach inwestycyjnych w programach regionalnych, natomiast tam, gdzie ryzyko niepowodzenia jest większe, stosowane mają być dotacje.

1Inteligentny Rozwój.

2Polska Cyfrowa

3Regionalne Programy Operacyjne

4Polska Wschodnia

5Infrastruktura i Środowisko

6Wiedza, Edukacja, Rozwój