Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru

Celem programu jest wsparcie rozwoju infrastruktury do ładownia pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Na budowę lub przebudowę stacji ładowania.
  • Na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej stacji wodoru

Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzaju i lokalizacji projektu.

Beneficjenci - o dofinasowanie mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego; przedsiębiorcy, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, rolnicy indywidulani.

Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji należy składać w okresie 07.01.2022 – 31. 03.2022 r. - jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

Więcej o programie

Podmioty zainteresowanie uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt