Poddziałanie 1.1.1 POIR - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka ścieżka) 

Konkurs 5/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka - Koronawirusy

Dla kogo?

 • przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw,
 • konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max 3 podmiotów, w tym min 1 przedsiębiorstwa i min 1 jednostki naukowej).

Na co?

 • B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).
 • Finansowane będą projekty wpisujące się w zakres tematyczny - Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusów, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. 

Dofinansowanie na realizację:

 • badań przemysłowych: 50-80%,
 • prac rozwojowych:25%-60%,
 • prac przedwdrożeniowych: (de minimis) – 90%,
 • usługi doradczej dla MŚP – 50%,
 • jednostka naukowa - 100 %

Wartość kosztów kwalifikowalnych:

 • od 1 mln PLN do 50 mln euro – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;
 • od 2 mln PLN do 50 mln euro– w przypadku pozostałych projektów

Termin naboru: do 31.12.2020 - podzielony na 3 rundy.