2.1 POIR - Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Dla kogo? O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa (MŚP i duże).

Na co? Dofinansowanie udzielane będzie na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych, w tym: inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie niezbędne do prowadzenia prac B+R mających na celu tworzenie innowacyjnych produktów i usług, a także koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz doradztwa.

Ile? 

  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych - 2 000 000 PLN.
  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych - 50 000 000 EUR

Dofinansowanie:

  • pomoc regionalna na inwestycje: 10 % - 70 %,
  • pomoc na prace rozwojowe: 25 % - 45 %,
  • pomoc de minimis: 25 % - 45 %

Termin naboru: od 11 marca do 30 kwietnia 2019 r.