Program sektorowy B+R  - konkurs GAMEINN w ramach Działania 1.2 POIR

Dla kogo? 

  • Konkurs  GameINN skierowany jest do przedsiębiorstw lub konsorcjów złożonych z przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Dofinansowane mogą być tylko projekty realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

Na co?

Projekty polegające na realizacji prac B+R w zakresie projektowania i wzornictwa gier wideo:

  • Platformy, silniki oraz techniki przetwarzania,
  • Zastosowania Sztucznej Inteligencji,
  • Nowe narzędzia i mechanizmy interakcji,
  • Cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online,
  • Narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier,
  • Rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny.

Wartość kosztów kwalifikowalnych dofinansowanego projektu: od 400 tys. PLN do 20 mln PLN.

Poziom dofinansowania:

1) w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:

  • dla mikro- i małego przedsiębiorcy: 70% - 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 45% - 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
  • dla średniego przedsiębiorcy: 60% - 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 35% - 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
  • dla dużego przedsiębiorcy: 50% - 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 25% - 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

2) na realizację prac przedwdrożeniowych: pomoc de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;

3) na realizację prac przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac;

4) dla Konsorcjantów będących jednostkami naukowymi  - do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Termin naboru:od 15 marca do 14 czerwca 2019 r.