Poddziałanie 2.3.5 - Design dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Dla kogo?

  • W ramach poddziałania 2.3.5 POIR przewidziane jest wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Na co?

  • Na realizację projektów, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa-wnioskodawcy poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (wyrób lub usługa).
  • Na zakup usługi dotyczącej profesjonalnego procesu wzorniczego, w tym usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego, przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego, prototypowania i testów (z wyłączeniem zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych służących zbudowaniu prototypu oraz jego przetestowania), usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu. 
  • Na realizację inwestycji, w tym: zakup środków trwałych służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu zakup patentów, licencji, know-how służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu.

Ile?

  • Maksymalne wsparcie do 85% wartości projektu, nie więcej niż 1 125 000 zł. Dofinansowanie w zależności od lokalizacji projektu - wg mapy pomocy regionalnej