Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw w ewentualnych partnerstwach.

Typy projektów:

  • realizacja przez przedsiębiorstwa badań przemysłowych i prac rozwojowych,
  • wdrożenie wyników prac B+R zrealizowanych w ramach projektu,
  • wprowadzenie oferty na rynek, w tym m.in. budowa, rozbudowa lub zakup niezbędnych obiektów, maszyn i urządzeń,
  • tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw.

Termin składania wniosków: od 15 lutego 2019 r. do 29 marca 2019 r.