2.3.1 POIR: Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

  • Projekty dotyczące zakupu usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Usługa musi być świadczona przez akredytowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii instytucje otoczenia biznesu. 
  • Koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych usług proinnowacyjnych - 500 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych inwestycji - 1 mln zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

  • dla usług proinnowacyjnych: - 70% kosztów kwalifikowalnych (pomoc de minimis), - 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców;
  • dla inwestycyjnej części projektu jest zgodna z mapą pomocy regionalnej.

Termin: od 10 kwietnia 2018 r. do 25 października 2018 r. 4 rundy konkursowe