Poddziałanie 2.3.2 POIR - Bony na innowacje dla MŚP

Dla kogo? O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Na co? W ramach poddziałania 2.3.2 przewidziane są dwa etapy realizacji projektów:

Etap I - Usługowy

  • Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Etap II - Inwestycyjny

  • Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) będącej przedmiotem opracowania w ramach I etapu poddziałania 2.3.2 POIR.