Konkursy NCBiR na wsparcie przedsięwzięć B+R przedsiębiorstw. W ramach Działania 1.1 POIR - Poddziałanie 1.1.1 - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka ścieżka) - finansowane będą projekty wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.