Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr 4 w 2017r. na dofinansowanie projektóww ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”. Konkurs dedykowany projektom zlokalizowanym w miastach średnich.

  • O dofinansowanie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy.
  • Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.
  • Termin naboru: od 05.09.2017 do 28.02.2018
  • Ogłoszenie o konkursie