Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Kolejny nabór na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”. Możesz się starać nawet do 20 mln zł (część badawcza, doradcza i inwestycyjna) przy poziomie dofinansowania do 70%.

  • O dofinansowanie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy.
  • Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe. Środki można wykorzystać np. na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów, a także na zakup nieruchomości lub budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal.
  • Termin naboru: 20.03 - 05.12.2018 r.
  • Ogłoszenie o konkursie