Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach.

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające na:

  1. głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków wprzedsiębiorstwach w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE
  2. zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,
  3. wykorzystaniu surowców wtórnych w procesie produkcyjnym,

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Pomoc w ramach konkursu jest udzielana w ramach pomocy publicznej na inwestycje wspierające efektywność energetyczną . Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

  • do 80% kosztów kwalifikowalnych

Termin naboru: od 02.11.2017 do 29.12.2017