Konkurs dla projektów w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję II etap

Dla kogo?

  • mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, którzy zrealizowali Etap I

Na co?

  • projekty dotyczące wdrożenia strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I, w tym wprowadzenie na rynek innowacji

Termin naboru: od 30.05.2018 do 31.05.2019