Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

2.3.1 POIR: Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

  • Projekty dotyczące zakupu usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Usługa musi być świadczona przez akredytowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii instytucje otoczenia biznesu. 
  • Koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych usług proinnowacyjnych - 500 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych inwestycji - 1 mln zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

  • dla usług proinnowacyjnych: - 70% kosztów kwalifikowalnych (pomoc de minimis), - 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców;
  • dla inwestycyjnej części projektu jest zgodna z mapą pomocy regionalnej.

Termin: od 10 kwietnia 2018 r. do 25 października 2018 r. 4 rundy konkursowe

Internacjonalizacja MŚP

W ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 finansowane będą m.in. następujące działania:

  • opracowanie oraz z przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP
  • koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych
  • koszty zakupu oprogramowania

Dla kogo?

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, dokonanym nie później niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Harmonogram

  • dla rundy I –od 27.02.2018 r. do 29.03.2018 r.
  • dla rundy II –od 30.07.2018 r. do 04.09.2018 r.