Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr 4 w 2017r. na dofinansowanie projektóww ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”. Konkurs dedykowany projektom zlokalizowanym w miastach średnich.

  • O dofinansowanie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy.
  • Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.
  • Termin naboru: od 05.09.2017 do 28.02.2018
  • Ogłoszenie o konkursie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów ramach Działania 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka, Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock.

  • O dofinansowanie mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy.
  • Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących zakupu przez wnioskodawcę usług doradczych na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst.
  • Termin naboru: od 21.08.2017 r. do 20.11.2017 r.
  • Ogłoszenie o konkursie