Finansowanie projektów we wczesnej fazie rozwoju

  • 2.3.4 POIR - Ochrona własności przemysłowej - W ramach Poddziałania 2.3.4 POIR dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej. Kosztem kwalifikowalnym projektu jest także koszt materiałów pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.