Dotacje na umiędzynarodowienie działalności firmy

  • Poddziałanie 3.3.3 POIR - Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. W ramach poddziałania 3.3.3. POIR udzielane będzie wsparcie przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym.
  • Działanie 1.2 - Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Wsparcie dla MŚP, które działają na terenie Polski wschodniej na wprowadzenie swoich produktów lub usług na nowe rynki.