DOTACJE NA PROJEKTY B+R - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

  • 1.1 POIR - W ramach Działania 1.1 POIR wsparcie otrzymają projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R we własnym przedsiębiorstwie lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wdrożenia przez innego przedsiębiorcę.
  • 2.1 POIR - W ramach Działania 2.1 POIR wsparcie otrzymają projekty obejmujące tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę.
  • 3.2.1 POIR - W ramach Działania 3.2.1 POIR wsparcie otrzymają projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Wnioskodawcę samodzielnie bądź na jego zlecenie, przy czym przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe muszą mieć kluczowe znaczenie dla opracowania/udoskonalenia produktu (wyrobu lub usługi).