DOTACJE NA INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH 

  • 2.3.2 POIR - Bony na innowacje dla MŚP - W ramach Poddziałania 2.3.2 POIR dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie towarzyszyła usłudze, o której mowa powyżej.
  • 2.3.4 POIR - Ochrona własności przemysłowej - W ramach Poddziałania 2.3.4 POIR dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej. Kosztem kwalifikowalnym projektu jest także koszt materiałów pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.
  • 3.1.5 POIR - 4 Stock - W ramach Poddziałania 3.1.5 POIR dofinansowanie przeznaczone jest na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst.
  • 3.2.1 POIR - Badania na rynek - W ramach Poddziałania 3.2.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).
  • 3.2.2 POIR - Kredyt na innowacje technologiczne - W ramach Poddziałania 3.2.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia inwestycji technologicznych, nowych technologii oraz prowadzących do wytwarzania nowych produktów lub usług, w tym m.in. zakup środków trwałych, maszyn i urządzeń, nieruchomości i budynków, materiałów i prac budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych, patentów, licencji, know – how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, oprogramowania.  
  • 1.4 POPW - Wzór na konkurencję - W ramach Poddziałania 1.4 POPW dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów polegających na wykorzystaniu procesów wzorniczych w przedsiębiorstwach, w tym realizację projektów obejmujących następujące etapy: Etap I - diagnoza firmy w formie audytu wzorniczego na podstawie którego zostanie opracowana strategia wzornicza zawierająca rekomendacje dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie. Etap II - wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w I etapie, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.