DOTACJE NA PROJEKTY IT - e-usługi, e-zdrowie, cyfryzacja i informatyzacja

  • 1.1 POPC - W ramach Działania 1.1 dofinansowanie udzielane jest na projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegające na budowie sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.
  • 2.3.1 POPC - W ramach Działania 2.3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, dzięki którym zostaną udostępnione do ponownego wykorzystania zasoby informacyjne będące w posiadaniu administracji publicznej.
  • 3.1 POPC - W ramach Działania 3.1 dofinansowanie udzielane jest na projekty, które przyczynią się do poprawy umiejętności korzystania z Internetu w tym polegające na; rozwoju kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK, nabyciu umiejętności korzystania z e-usług.