Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Doradztwo gospodarcze

Świadczymy specjalistyczne usługi doradcze, celem których jest dostarczenie niezbędnych informacji zarządczych, usprawnienie procesu podejmowania decyzji rozwojowych, zwiększenie efektywności działania organizacji, co w konsekwencji przekłada się na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa.

  • Analizy ekonomiczno – finansowe, biznes plany, studia wykonalności. Elementy planowania inwestycyjnego, dostarczające niezbędnych informacji do podjęcia decyzji inwestycyjnej, zarówno samemu inwestorowi, jak i instytucji, która ma sfinansować projekt. Określają m.in. możliwości inwestycyjne przedsiębiorstwa, potencjał rynku, ocenę ryzyka, co umożliwia wybranie optymalnego rodzaju inwestycji. Dokumenty niezbędne przy pozyskiwaniu finansowania na różne przedsięwzięcia z funduszy europejskich, od inwestorów prywatnych, czy też banków.
  • Diagnoza poziomu zarządzania innowacjami. Zapraszamy małe i średnie przedsiębiorstwa do przeprowadzenia audytu poziomu innowacyjności. Przedsiębiorcy planując wdrożenie innowacji bardzo często koncentrują się tylko na technologii, nie biorąc pod uwagę szeregu innych czynników decydujących o sukcesie komercjalizacji. Szczegółowa analiza jest prowadzona w oparciu o specjalne narzędzia badania poziomu zarządzania innowacjami, a raport końcowy oceny obejmuje najważniejsze obszary zarządzania innowacjami w firmie: strategię innowacji, organizację i kulturę, zarządzanie cyklem życia innowacji, czynniki kluczowe, zarządzanie wiedzą i projektem.
  • Obsługa w zakresie pozyskiwania inwestorów. Oferujemy opracowanie dokumentacji inwestycyjnej, w tym: poufnej prezentacji firmy (Confidential Business Report), analizy finansowej i strategicznej, oceny wartości firmy (Evaluation Business Report), a także przeprowadzenie wstępnego procesu due dilligence.