Doradztwo gospodarcze

Świadczymy specjalistyczne usługi doradcze, celem których jest dostarczenie niezbędnych informacji zarządczych, usprawnienie procesu podejmowania decyzji rozwojowych, zwiększenie efektywności działania organizacji, co w konsekwencji przekłada się na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa.

  • Analizy ekonomiczno – finansowe, biznes plany, studia wykonalności. Elementy planowania inwestycyjnego, dostarczające niezbędnych informacji do podjęcia decyzji inwestycyjnej, zarówno samemu inwestorowi, jak i instytucji, która ma sfinansować projekt. Określają m.in. możliwości inwestycyjne przedsiębiorstwa, potencjał rynku, ocenę ryzyka, co umożliwia wybranie optymalnego rodzaju inwestycji. Dokumenty niezbędne przy pozyskiwaniu finansowania na różne przedsięwzięcia z funduszy europejskich, od inwestorów prywatnych, czy też banków.
  • Diagnoza poziomu zarządzania innowacjami. Zapraszamy małe i średnie przedsiębiorstwa do przeprowadzenia audytu poziomu innowacyjności. Przedsiębiorcy planując wdrożenie innowacji bardzo często koncentrują się tylko na technologii, nie biorąc pod uwagę szeregu innych czynników decydujących o sukcesie komercjalizacji. Szczegółowa analiza jest prowadzona w oparciu o specjalne narzędzia badania poziomu zarządzania innowacjami, a raport końcowy oceny obejmuje najważniejsze obszary zarządzania innowacjami w firmie: strategię innowacji, organizację i kulturę, zarządzanie cyklem życia innowacji, czynniki kluczowe, zarządzanie wiedzą i projektem.
  • Obsługa w zakresie pozyskiwania inwestorów. Oferujemy opracowanie dokumentacji inwestycyjnej, w tym: poufnej prezentacji firmy (Confidential Business Report), analizy finansowej i strategicznej, oceny wartości firmy (Evaluation Business Report), a także przeprowadzenie wstępnego procesu due dilligence.