Obsługa dotacji unijnych

Poddziałanie 3.3.3 POIR - Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand 2019

Dla kogo? O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy uczestniczący w branżowych programach promocji w celu promowania marek produktowych wnioskodawcy (wyrobów/usług), którzy działają w jednej z 12 branż:

 • Moda polska
 • Maszyny i urządzenia
 • Biotechnologia i farmaceutyka
 • Budowa i wykańczanie budowli
 • Części samochodowe i lotnicze
 • IT/ICT
 • Polskie specjalności żywnościowe
 • Kosmetyki Meble Sprzęt medyczny Jachty i łodzie
 • Sektor usług prozdrowotnych

Na co? Wsparcie udzielane będzie na:

 • Wynajęcie i zabudowę stoiska na targach zagranicznych
 • Stworzenie materiałów reklamowych (np. foldery, ulotki, wizytówki)
 • Przygotowanie i prowadzenia działań promocyjnych w mediach 
 • Przygotowanie lub tłumaczenia strony internetowej
 • Produkcję i emisję spotów i filmów informacyjno - promocyjnych

Ile? Maksymalny poziom dofinansowania - 85%.  Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych projektu realizowanego w ramach branżowego programu promocji wynosi 1 000 000,00 zł.

Terminy naboru: od 25 lutego 2019 r. do 4 kwietnia 2019 r.