Obsługa dotacji unijnych

W ramach Poddziałania 3.2.2 POIR - Kredyt na innowacje technologiczne - dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia inwestycji technologicznych, nowych technologii oraz prowadzących do wytwarzania nowych produktów lub usług, w tym m.in. zakup środków trwałych, maszyn i urządzeń, nieruchomości i budynków, materiałów i prac budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych, patentów, licencji, know – how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, oprogramowania.

Terminy naboru:

  • rozpoczęcie naboru wniosków - od 08.10.2018
  • zakończenie naboru wniosków - do 26.04.2019