Obsługa dotacji unijnych

Finansowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem:

  • energii słonecznej.
  • energii wiatrowej
  • biomasy
  • energii wodnej
  • energii geotermalnej
  • biogazu

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Maksymalny poziom dofinansowania dla projektu – zgodnie z Rozporządzeniem dot. efektywności energetycznej:

  • 65% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw.
  • 55% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw.

W przypadku pomocy de minimis poziom dofinansowania może wynieść 85%.